No és el mateix sentir que escoltar

Fòrum de la Vida Religiosa


Página d'inici | Escoltar | Discernir | Fase intermèdia | Respondre | Posar-se en camí

No és el mateix sentir que escoltarLa cultura contemporània ofereix tot tipus d'estímuls als sentits, que van del gaudi a l'agressivitat. Imatges de colorit i bellesa que alternen amb imatges de violència i dolor. Sons pletòrics de musicalitat amb sorolls d'enorme estridència. Olfacte de perfums agradables enfront d'un aire profundament contaminat. Sabors de plats refinats amb sensacions de mal gust. Carícies d'un tacte agradable enfront d'abusos i violències. Un ventall molt ampli, que afecta la nostra vida quotidiana.

No és el mateix sentir que escoltar. Sentir apunta a la captació de sons, de paraules, de sorolls. Escoltar va més enllà. Implica atenció i receptivitat per a comprendre el que arriba a cau d'orella. La tecnologia millora l'audició. Quantes persones van amb els seus auriculars en els mitjans de transport o caminant pel carrer! La prolongació de l'edat i l'abús de sotmetre l'oïda a pressions indegudes està generant moltes botigues que venin audiófons. Escoltar, per contra, és una actitud personal. Moltes persones tenen la sensació que se sent molt i s'escolta poc. Escoltar, a més d'atenció, requereix temps, un bé que sembla cada vegada més escàs. Sense escolta en profunditat no hi ha interacció ni relacions consistents ni diàleg.

La primera fase d'un projecte en comú és escoltar. La regla de sant Benito comença amb la paraula “escolta”. La vida humana, la vida cristiana, la vida religiosa, es nodreixen de l'escolta. El text benedictí apunta més lluny: “aplica l'oïda del teu cor”. Es tracta d'escoltar des del centre essencial de la persona. No es redueix a la captació de sons. El Fòrum, organitzat per la Unió de Religiosos de Catalunya, proposa com a primera fase l'escolta. Existeixen molts textos bíblics que nodreixen aquesta actitud: “Escolta, filla, mira i posa atenta oïda” (salm 44,11) o “Parla, Senyor, que el teu serf escolta” (I Sam 3,9). Escoltar la paraula de Déu, Escoltar la veu de l'Església. Escoltar a les dones i als homes d'avui. Només una vida religiosa que escolti a fons serà capaç de donar respostes generoses i adequades. Déu continua cridant. El problema vocacional, no està vinculat en gran part a la falta d'escolta?