Misión y valores

Misión y valores 

Què és l’URC?

És una entitat eclesial, fundada el 29 d’abril de 1980, que aplega els Superiors i Superiores Majors de les Congregacions Religioses que tenen cases a Catalunya i que són membres de la CONFER (Estatuts art. 1). Està integrada en la CONFER.

 

Quines són les seves finalitats?

 1. Cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos instituts religiosos i impulsar iniciatives conjuntes.
 2. Fomentar i difondre la investigació i la reflexió sobre la vida religiosa i la seva actualitat permanent en l’Església i en la societat.
 3. Promoure activitats en bé dels religiosos i religioses en l’àmbit general i diocesà.
 4. Programar i realitzar reunions periòdiques de Superiors i Superiores Majors.
 5. Fomentar el diàleg i la cooperació amb les persones i els organismes de les diòcesis.
 6. Assegurar la participació dels instituts religiosos en les organitzacions religioses i apostòliques establertes a Catalunya.
 7. Participar en la programació de la pastoral de conjunt en estreta unió amb la Conferència Episcopal Tarraconense (CET).
 8. Representar els interessos comuns davant les autoritats eclesiàstiques i civils.
 9. Mantenir relacions de col·laboració amb la CONFER.
 10. Fomentar la participació i la col·laboració amb entitats de la societat civil.
 11. Animar i servir la vida religiosa i fomentar processos de formació inicial i permanent en el seu àmbit d’actuació.
 12. Fomentar la relació entre els consagrats i els fidels laics, molt especialment amb els associats o partícips del mateix carisma eclesial.

(Estatuts art. 7)