Servei de documentació 181

Servei de documentació
181 - 08/02/2018


Llista Servei de documentació


Constitució Apostólica Veritatis Gaudium, sobre les Universitats i Facultats Eclesiàstiques
Papa Francesc


Baixar arxiu



  • 08/02/2018
  • 1231