Servei de documentació 72

Servei de documentació
72 - 09/04/2015


Llista Servei de documentació


Barmetre sobre la religiositat i sobre la gesti de la seva diversitat, 2014.
Centre dEstudis dOpini pel Departament de Governaci i Relacions Institucionals


Baixar arxiuBaròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat, 2014

Centre d’Estudis d’Opinió pel Departament de Governació i Relacions Institucionals  • 09/04/2015
  • 1924