Servei de documentació 195

Servei de documentació
195 - 26/07/2018


Llista Servei de documentació


Instrumentum laboris de la XV Assemblea General Ordinria del Snode dels Bisbes sobre el tema: Els joves, la fe i el discerniment vocacional [3-28 d'octubre de 2018]
Snode de Bisbes


Baixar arxiu  • 26/07/2018
  • 1580