Servei de documentació 60

Servei de documentació
60 - 18/12/2014


Llista Servei de documentació


Lineamenta. Preguntes sobre la recepci i laprofun-diment de la Relatio Synodi
Snode dels Bisbes. XIV Assemblea general ordinria


Baixar arxiu



Lineamenta. Preguntes sobre la recepció i l‘aprofun-diment de la Relatio Synodi

Sínode dels Bisbes. XIV Assemblea general ordinària

www.vatican.va.



  • 18/12/2014
  • 2143