Núm. 3 Línies orientatives per a la gestió dels bens en els instituts de vida consagrada i en les societats de vida apostòlica

Núm. 3 Línies orientatives per a la gestió dels bens en els instituts de vida consagrada i en les societats de vida apostòlica
30/11/2014 - Joao Braz Card. de Aviz / José Rodriguez Carballo, O.F.M.


Durant el mes de març de 2014 es va celebrar a Roma un Simposi sobre "La gestió dels béns eclesiàstics dels Intituts de vida consagrada i de les Societats de vida apostòlica al servei de l'humanum i de la missió en l'Església", en el qual van participar un nombre notable de Superiors/es generals i Ecònoms/es de molts Instituts. A partir de les seves conclusions, la Congregació per a la Vida Consagrada presenta aquesta Circular per indicar els elements fonamentals sobre la gestió dels béns i oferir suggeriments d'utilitat per a la reorganització de les obres.