URC

La tecnologia canvia la nostra identitat i vocació? Pautes per sobreviure en un món hipertecnològic

La ponent, Dra. Míriam Diez Bosch, es periodista especialitzada en religió. Professora de la Universitat Gregoriana de Roma, de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, també és la directora de l'àrea d'experts del portal Aleteia a Roma.

Data: 25 de novembre de 2017, dissabte.

Hora: 9.45-13. SESSIÓ MATINAL.

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

 

Inscripcions:

Pas 1 - Correu electrònic: urc.info@gmail.com Unió de Religiosos de Catalunya tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que pertanyen.

Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MD