URC

Tireu les xarxes

Les xarxes socials estan molt presents a la mar de les comunicacions. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp... són múltiples recursos per fer-se present a l’àgora, a la plaça pública. S’estableixen al món diàriament milions de connexions. El temps i l’espai no representen cap dificultat. En breus segons, les dades poden recórrer milers de quilòmetres. Els mòbils treuen fum. Per les pantalles desfilen imatges, textos, vídeos, músiques... procedents dels llocs més insospitats del planeta. Qualsevol persona, amb un mínim de tecnologia al seu servei, pot obrir comptes i llançar-se a la voràgine de la comunicació. Les institucions també lluiten per fer-se presents en el camp digital. La potència de les canonades no garanteix que l’aigua que hi circula sigui neta i transparent. Com en tota realització humana, es barregen possibilitats i riscos.

L’obertura de la nova web de la URC (Unió de Religiosos de Catalunya), després d’un llarg temps d’inactivitat per reformes, propicia una reflexió sobre el paper de l’Església, de les seves institucions i dels seus membres en l’àmbit de les xarxes socials. Com recorda Míriam Díez: «La comunicació a l’Església no és un luxe sinó una necessitat. Una Església tancada en ella mateixa no és evangèlica.» Jesús Colina afirma: «La presència catòlica a internet és tímida; pocs ens llegeixen, pocs ens visiten. Falten iniciatives “fora de la sagristia”.» Enric Planas escriu: «Treballant en comunicació a l’Església cal ser lliure, educat, sense deixar-se intimidar, cultes i interdisciplinaris.» Amparo Gómez ha publicat un llibre titulat Comunicar a Dios en 140 tuits, d’on he recollit les tres frases anteriors.

La lectura i meditació dels textos evangèlics ens poden donar algunes claus (Lc 5,1-11). Jesús es troba al llac de Genesaret. Puja a una barca i s’aparta una mica de terra per poder parlar a la gent que s’amuntega a la riba. Quan ha acabat la instrucció, diu a Simó: «Tira llac endins i caleu les xarxes.» Simó reconeix que s’ha escarrassat tota la nit i que no ha agafat res, però en segueix les indicacions. La pesca és tan abundant que les xarxes gairebé s’esquincen. Els pescadors, experts en el tema, queden meravellats. Jesús li diu: «No tinguis por. D’ara endavant seràs pescador d’homes.»

La presència de l’Església a les xarxes requereix anar a aigües profundes, sense deixar-se endur per la superficialitat, corrent el risc que calgui; fiar-se de les paraules de Jesús malgrat els esforços, de vegades, infructuosos, dels projectes propis; perdre la por que paralitza i obstrueix les possibilitats; servir les persones com a prioritat màxima. Els deixebles són pescadors experts. Indispensable és tenir una bona preparació en la tècnica. Sent important, no n’hi ha prou. En l’àmbit espiritual, la confiança en Déu és imprescindible. Lluny de caure en un narcisisme mercantil o propagandístic, es tracta d’evangelitzar: per a això, calen les xarxes, com http://urc.cat/

Lluís Serra Llansana