URC

La jornada vol oferir un resum de les noves metodologies que han sorgit els últims anys en els estudis de l'Evangeli de Joan i alguns dels seus resultats (retòrica, narratologia, interpretacions psicològiques); l'estat de la qüestió sobre la comunitat de l'Evangeli de Joan, i els debats creats entorn a la figura del Deixeble Estimat..


a càrrec de  Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat


P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat. Llicenciat en Teologia Bíblica i Doctor en Teologia Fonamental per la Pontifícia Universitat Gregoriana (Roma). Graduat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster en Psicologia Analítica per la URL (2003). Professor de Bíblia a L’Abadia de Montserrat, a l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona, i a la Facultat de Teologia de Catalunya. Professor de Psicologia de la Religió a l'Ateneo Sant’Anselmo (Roma). Docent en el Màster de Psicologia i Psicoteràpia Analítica de l'Institut Carl Gustav Jung de Barcelona impartint l'assignatura de Psicologia i Religió.

Data: 10 de febrer de 2018, dissabte.

Hora: 9.45-13.30. Sessió matinal.

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

 

Pas 1 - Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic: urc.info@gmail.com

                 Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants

                i la institució a la que pertanyen.

 

Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres TP