URC

16.03.2018. IVICON

Després d'un període de discerniment i consultes a les germanes de les províncies d'Espanya Nord i Sud, el Govern General de la Congregació de la Consolació ha triat com superiora de la nova província a la germana Mª Pilar García Tena. Ha estat un pas més en el procés d'unificació de les dues províncies en el qual es treballa des de fa anys i que ha desembocat ja en la nomenament d'una única superiora provincial i en l'elecció d'un nom per designar a la nova província, Europa.
Des d'ara, "la seva missió és la d'animar, comptant amb la col·laboració de totes, la sortida de les germanes, comunitats i laics de la Família Consolació, als joves i als més desfavorits, a més de tot el que comporta el servei de l'autoritat": l'escolta, el diàleg, el tracte proper i humà amb germanes i laics, la presa de decisions i opcions concretes….