URC

"En el nom del Senyor ..."
Aquest ha estat l'eslògan que ens ha acompanyat a les Carmelites Missioneres de la Província "Mater Carmeli" d'Europa al llarg de la gran setmana de Pasqua, en què hem celebrat el nostre IV Capítol Provincial.


Aprofundir en la nostra vivència carismàtica de la comunió, deixar-nos colpir per les realitats del nostre món i descobrir els camins pels quals l'Esperit del Senyor ens vol dur a les Carmelites Missioneres d'Europa en aquest moment històric, han estat els eixos vertebradors per als nostres espais de pregària, reflexió i discerniment al llarg d'aquestes jornades.
Els camins de futur queden dissenyats en un Projecte Provincial que ens ajudarà a revitalitzar el seguiment de Jesús en fraternitat, a impulsar el nostre servei a les fronteres de la missió, i a enfortir la nostra opció evangelitzadora a través del testimoni joiós de la nostra vocació i potenciant el sentit de missió compartida amb els laics.


El nou Consell Provincial que animarà i dinamitzarà la vida i missió de la Província per al trienni 2018-2021 està format per les germanes: Carmen Ibáñez Porcel, Superiora Provincial, María de l'Ángel Conde Cerero, Zofia Wojnarowska, Marta Peiró Rosell i Maria Inés Roncero Domínguez. Les Carmelites Missioneres volem seguir essent testimonis de comunió en l'Església, en les nostres comunitats i al servei al Regne "en el nom del Senyor"