URC

La Cartoixa de Montalegre, el 10 de maig, ha acollit la 129ª RAP (Reunió d’Abats i Provincials) de Catalunya. Aquest organisme aplega els abats de Montserrat i de Poblet, els priors de la Cartoixa i de Solius, per una banda, i els provincials dels diversos ordes i congregacions masculins amb presència a terres catalanes, o els seus delegats permanents. Enguany, hi han participat 21 persones. El programa de la jornada inclou, gairebé com sempre, quatre punts: una reunió de diàleg i d’intercanvi sobre temes de reflexió i d’actualitat, la pregària de l’eucaristia, el dinar de germanor i la visita del lloc que acull la reunió. Com des del seus orígens, que remunten al 21 de maig de 1966, es comparteixen en clima d’amistat les preocupacions comunes.

El P. Josep Maria Canals, prior de la Cartoixa, ha estat l’amfitrió i ha donat la benvinguda al grup. El camí  vorejat de xipresos, signes de l’acolliment, ha estat l’anunci de la fraterna hospitalitat de la qual s’ha gaudit tota la jornada. A l’església del Monestir s’ha celebrat l’eucaristia, com a moment culminant de pregària i de comunitat. Després del dinar, moment que propicia també l’intercanvi i la conversa informal, s’ha fet una petita visita als claustres, a una habitació i al cementiri.

Els  temes principals de diàleg: In memoriam (punt dedicat als difunts dels diversos monestirs, ordes i congregacions), nous nomenaments, 800 anys de la fundació de l'Orde de la Mercè per Sant Pere Nolasc (10 d’agost de 1218, Barcelona), l’Exhortació apostòlica “Gaudete et Exsultate” del papa Francesc, la XV assemblea general ordinària dels bisbes, convocada pel papa Francesc, amb el títol “Els joves, la fe i el discerniment vocacional” i prevista del 3 al 28 d’octubre de 2018, el Pla pastoral diocesà: “Sortim! Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’Arxidiòcesi de Barcelona”, l’URC: a) Repercussions i desafiaments de les reestructuracions; b) Alternatives a un nou Congrés de Vida Religiosa; c) el perfil dels delegats permanents; d) curs sobre la Missió Pastoral avui a Catalunya; e) renovació del web, com impulsar encara més el sentit intercongregacional a casa nostra, reflexió sobre el moment actual del país. La nota de la CET del 16 de febrer de 2018. Quina pot ser l’aportació de la vida religiosa?...

En acabar el seu primer trienni com a president de la RAP, el P. Josep Maria Soler, Abat de Montserrat ha estat reelegit per a un nou trienni (2018-2021).

La 130ª RAP tindrà lloc als Caputxins d’Arenys al proper mes de novembre amb motiu de la celebració dels 400 anys de la seva presència a la ciutat.