URC

La jornada final del curs, ha tingut lloc el 18 de juny. A més de les classes habituals, s’ha dedicat temps a l‘avaluació i a la convivència. Enguany hi ha participat cinc congregacions: Puresa de Maria, Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Orde dels Mercedaris, Franciscanes Missioneres de la Nativitat | Darderes i l’Institut de Germans Maristes. Un total de 22 joves han participat en aquest noviciat intercongregacional.

El CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), pertanyent a l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya), des de fa dècades, ofereix el Curs Sistemàtic de Formació Inicial adreçat a postulants, novícies i novicis. Cada dilluns, de 2/4 de 4 a 2/4 de 8 de la tarda, s’imparteixen quatre matèries en cadascun dels tres trimestres.

Els responsables de la formació han tingut una reunió per avaluar el curs que acaba i dissenyar les línies del proper curs. Posteriorment, formadors i novicis/es han tingut una sessió conjunta, en la qual els novicis/es s’han distribuït en grups i han avaluat el curs a partir dels aspectes positius i enriquidors que han trobar al curs, les dificultats o els aspectes a millorar i les propostes per al nou curs, que començarà a l’octubre vinent. Posteriorment s’han comunicat els resultats que s’han comentat entre tots els presents. Després, s’ha passat a un berenar compartit, que ha obert un espai de convivència.

Hi ha participat, a més dels responsables de formació i dels alumnes del curs, el P. Màxim Muñoz, president de l’URC, i el G. Lluís Serra, director del CEVRE,