URC

El “Boletín Oficial del Estado” va publicar el dilluns 30 de juliol de 2018 el “Real Decreto-ley, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Tal com reconeix a l’inici del text “l’accés al Sistema Nacional de Salud en condicions d’equitat i d’universalitat és un dret primordial de tota persona”.

S’afirma: “En l'àmbit de la normativa internacional, tant supranacional com a europea, el dret a la protecció de la salut es reconeix de manera expressa com un dret inherent a tot ésser humà, sobre el qual no cap introducció d'element discriminatori algun, ni en general ni en particular, en relació amb l'exigència de regularitat en la situació administrativa de les persones estrangeres.”. Celebrem aquests criteris i que s’apliquin a la nostra realitat. Més encara, quan el col·lectiu de la vida religiosa ha estat fins ara un dels perjudicats en haver estat exclòs d’aquestes prestacions i en haver de cercar solucions alternatives en el període previ a la jubilació, a partir de la qual ja s’entra en al règim general. Una anomalia que esperem sigui subsanada a partir d’aquest decret-llei.