URC

Finalitzat el XXIV Capítol General dins de l'Any Jubilar Mercedari 2018 sota el lema: “800 Anys: CONVIDADES A CONVERTIR-NOS I SER MISERICÒRDIA AL MÓN”, ha estat una ocasió propícia per fer créixer la fraternitat mercedària i actualitzar el seu carisma a favor dels més desprotegits: els captius d'avui.

Es va reelegir el passat dia 13 d'agost a María Carlina Zambrano Zambrano, Superiora General, i el dia 14 a les Conselleres: María Luisa Llança Palacios, Lùcia Alexandre Raúl i Antonia Torres Larios.

Comissió d'Informació de les Mercedàries Missioneres