URC

El passat dia 13 es va celebarar la reunió del SIRBIR ampliat, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i president del SIRBIR. Es va presentar  el document URC • FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 2020, sobre el qual es va dialogar i es varen concretar possibilitats d’animació i de col·laboració entre l’URC i les delegacions episcopals de Vida Consagrada intentant afavorir les sinèrgies entre tots.