URC

(IVICON · 11/11/20)

Miguel Campo, professor de la Facultat de Dret Canònic de la Universitat Pontifícia de Comillas i membre del Gabinet Jurídic de la CONFER, ha escrit una entrada al Blog de Dret Canònic de la Universitat de Comillas per parlar de la impossibilitat de celebrar amb normalitat reunions d'òrgans col·legiats a causa de la COVID-19.  

La Santa Seu, a través de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA), ha vingut a establir una sèrie de disposicions sobre la reunió d'òrgans col·legiats de consulta i de govern.  

1.- Ajornament de la celebració de capítols generals i provincials, i pròrroga del mandat dels superiors i consells afectats per l'expiració del seu mandat sense que es pugui celebrar nou capítol elector.

2.- Reunions de consells de govern - «el Sant Pare ha concedit a la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica una “facultat extraordinària”, aprovada en forma específica en audiència de 30 de juny d'enguany (Prot. n. Sp.R 2452/20), per la qual autoritza al Dicasteri a dispensar, per a casos particulars, de la presència dels consellers segons el prescrit pel cànon 166 §1».  

3.- Capítols provincials i generals:

En el curs de ja esmentada audiència del Sant Pare ha disposat que «no es poden celebrar capítols generals o provincials en modalitat telemàtica, ni en part presencial i en part telemàtica, sinó només presencial».

Pots llegir l'article íntegre clicant en el següent enllaç