URC

Les Germanes Serventes del Sagrat Cor de Jesús celebrem el XIX Capítol General en nostra casa Mare de Vic (Barcelona) Espanya, del 18 de juliol al 1 d'agost del 2017, precedits d'uns dies d'Exercicis Espirituals.

 

El lema que ens convoca "Amb el Cor de Jesús, en comunió amb els Pobres, la Mare Terra i el Món"ens impulsa a revitalitzar la nostra vida consagrada des del Cor de Jesús i, en fidelitat al nostre Carisma, per ser presents on Déu ens demana avui. Volem donar resposta als reptes del Món i de l'Església!

En aquest moment de gràcia per a la Congregació necessitem la força de l'Esperit i confiem en la vostra pregària.

 

En el Cor de Jesús.

 

Gna. María Isabel Diez SCJ

Superiora General