Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius (Girona)

Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius (Girona)


17/05/2018 - 21/05/2018

Activitats

Nota: Les tandes de E.E. comencen la nit del primer dia i acaben la nit del dia assenyalat. Si una vegada feta la reserva de la plaça,sorgeix un motiu pel qual no pugui acudir, avisi amb temps suficient per poder disposar de la plaça.

Durant l'any acollim a persones i grups organizados per a retirs, assemblees etc. desde el compromís cristià.

Els E. E. es realitzen en castellà.

En el moment de fer la reserva de la plaça, s'ha d'ingressar 50€  a fons perdut a la Caixa del compte del centro nº 2100 0830 74 0200635588 a descomptar en el pagament final.                       

Per garantir i formalitzar l'assistència als E.E. es pagarà la totalitat 15 dies abans de l'inici dels mateixos.