Jornada de formació permanent de l'URC a càrrec de Míriam Díez Bosch

Jornada de formació permanent de l'URC a càrrec de Míriam Díez Bosch


25/11/2017

Activitats | Programa de formació contínua

LA VIDA RELIGIOSA EN UNA SOCIETAT MEDIÀTICA I DIGITAL.

La tecnologia canvia la nostra identitat i vocació? Pautes per sobreviure en un món hipertecnològic

 

Data: 25 de novembre de 2017, dissabte.

Hora: 9.45-13. SESSIÓ MATINAL.

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

Ponent: Dra. Míriam Diez Bosch. Periodista especialitzada en religió. Professora de la Universitat Gregoriana de Roma, de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, també és la directora de l'àrea d'experts del portal Aleteia a Roma.

 

Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic:

urc.info@gmail.com Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que pertanyen.

 

Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

              IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MD