Jornada de formació permanent de l'URC a càrrec d’Isabel Ardanza Mendilíbar

Jornada de formació permanent de l'URC a càrrec d’Isabel Ardanza Mendilíbar


17/03/2018

Activitats | Programa de formació contínua

Tema: “La reducción, tiempo de gracia para vivir de la fe”

Horari: 9.45-13.30 i de 15,30-17,30

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic: urc.info@gmail.com

Preu: 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres IA