Membres URC

Membres URC


 • Adoratrius | Adoratrius Esclaves del Santssim Sagrament i de la Caritat, A.A.S.C
 • Agustines Missioneres, A.M.
 • Agustins | Orde de Sant Agust, O.S.A.
 • Angliques | Germanes del Sagrat Cor de Jess i dels Sants ngels, RR. Ang.
 • Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdot, A.P.C.S.
 • Avemarianes | Operaries del Div Mestre, O.D.M.
 • Barnabites | Clergues Regulars de Sant Pau, CC.RR.S.P.
 • Benedictins, O.S.B.
 • Betnia | Missioneres Germanes de Betnia, M.G.B.
 • Camils | Ordre dels Ministres dels Malalts, M.I.
 • Caputxines de la Mare del Div Pastor, C.M.D.P.
 • Caputxins | Ordre de Framenors Caputxins, O.F.M. Cap.
 • Carmelites de Sant Josep | Germanes Carmelites de Sant Josep, G.C.S.J.
 • Carmelites Descalos | Orde dels Germans Descalos de la Benaurada Verge Maria del Mont Carmel, Santa Teresa de Jess y San Juan de la Cruz, O.C.D.
 • Carmelites Missioneres , C.M.
 • Carmelites Missioneres Teresianes, C.M.T.
 • Carmelites Tereses de Sant Josep | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep, C.T.S.J.
 • Carmelites | Orde del Carme, O. Carm.
 • Cartoixans | Orde de la Cartoixa, O. Cart.
 • Cistercencs | Orde del Cister, O. Cist.
 • Claretians | Missioners Fils de l'Immaculat Cor de Maria, C.M.F.
 • Combonians | Missioners Combonians del Cor de Jess, M.C.C.J.
 • Companyia de Maria | Companyia de Maria Nostra Senyora, O.D.N.
 • Companyia del Salvador | Germanes de la Companyia del Salvador
 • Comunitat Intercongregacional
 • Comunitat Monstica de Santa Maria del Mas Blanc
 • Concepcionistes, M.I.C.
 • Concepcionistes Missioneres | Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament
 • Cooperadores Parroquials de Crist Rei, C.P.C.R.
 • Corazonistas | Germans del Sagrat Cor de Jess, S.C.
 • Darderes | Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, F.M.N.
 • Dominics | Orde de Predicadors, O.P.
 • Dominiques de l'Anunciata, D.A.
 • Dominiques de la Presentaci | Germanes de la Caritat Dominiques de la Presentaci de la Santssima Verge, O.P.
 • Domiques de l'Ensenyament | Dominiques de l'Ensenyament de la I.C., D.E.I.C.
 • Esclaves de Crist Rei, E.C.R.
 • Esclaves de Maria Immaculada, E.D.M.
 • Esclaves del Sagrat Cor de Jess, A.C.I.
 • Esclaves | Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria, C.M.A.
 • Escolpies | Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies
 • Escolapis | Ordre Clergues Regulars Pobres de la Mare de Du de l'Escola Pia, Sch. P.
 • Felipons | Oratori de Sant Felip Neri, C.O.
 • Filipenses | Religioses Filipenses Missioneres d'Ensenyana, R.F.
 • Filles de la Caritat de Sant Vicen de Pal, F.C.
 • Filles de la Verge dels Dolors, FF.V.D.
 • Filles de Sant Josep , F.S.J.
 • Filles de Santa Maria de Leuca
 • Filles de Santa Maria del Cor de Jess, F.D.N.S.C.
 • Filles del Cor de Maria
 • Filles del Div Zel , F.D.Z.
 • Filles del Sagrat Cor de Jess
 • Fills de la Sagrada Familia | Fills de la Sagrada Famlia Jess, Maria i Josep, S.F.
 • Franceses | Germanes de la Misericordia de Moissac
 • Franciscanes Auxiliars Laiques de les Missions
 • Franciscanes de la Divina Pastora | Franciscanes Missioneres de la Mare del Div Pastor, F.M.M.D.P.
 • Franciscanes dels Sagrats Cors de Jess i de Maria
 • Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepci, F.M.I.C.
 • Franciscanes Missioneres de Maria, F.M.M.
 • Franciscans Conventuals |Orde de Frares Menors Conventuals, O.F.M. Conv
 • Franciscans de la Creu Blanca | Germans Franciscans de la Creu Blanca, FCB
 • Franciscans del TOR | Tercera Orde Regular de Sant Francesc, TOR
 • Franciscans | Orde de Frares Menors, O.F.M.
 • Gabrielistes | Germans de la Instrucci Cristiana de Sant Gabriel, S.G.
 • Germanes de l'Amor de Du
 • Germanes de l'ngel de la Guarda, S.A.C.
 • Germanes de la Caritat de Santa Anna
 • Germanes de la Caritat del Sagrat Cor de Jess
 • Germanes de la Consolaci | Germanes de Nostra Senyora de la Consolaci
 • Germanes de la Doctrina Cristiana , G.D.C
 • Germanes de la Sagrada Famlia d'Urgell, S.F.
 • Germanes de la Sagrada Famlia de Bordeus, S.F.B.
 • Germanes de la Sagrada Famlia de Villefranche-Rouergue
 • Germanes de la Santssima Trinitat, S.T.
 • Germanes del Bon Salvador | Institut Filles del Bon Salvador de Caen, B.S.
 • Germanes dels Pobres de Sant Pere Claver
 • Germanes Hospitalries de la Santa Creu, H.S.C.
 • Germanes Hospitalries del Sagrat Cor de Jess, H.H.S.C
 • Germanes Servidores de Jess del Cottolengo del Pare Alegre
 • Germanetes de l'Assumpci, H.A.
 • Germanetes de Nazaret
 • Germanetes dels Ancians Desemparats
 • Germans de la Sagrada Familia | Germans de la Sagrada Familia de Belley, F.S.F.
 • Germans de la Salle | Germans de les Escoles Cristianes, F.S.C.
 • Germans de Sant Camil | Missioners dels Malalts Pobres, G.M.M.P.
 • Germans de Sant Joan de Du | Orde Hospitalari de Sant Joan de Du, O.H.
 • Germans Maristes | Germans Maristes de l'Ensenyament, FMS
 • Germantes dels Pobres, P.S.D.P.
 • Infant Jess | Instituci Caritativa Sant Nen Jess
 • Institut de Germanes de Sant Francesc d'Asss
 • Instituto Filles del Cor de Maria, F.C.M.
 • Jesutes | Companyia de Jess, S.J.
 • Jesutines | Filles de Jess, F.I.
 • Josefines de Vic | Germanes Josefines de la Caritat, G.J.C.
 • Legionaris de Crist | Congregaci Legionaris de Crist, L.C.
 • Marianistes | Filles de Maria Immaculada, F.M.I.
 • Mercedries de la Caritat, M.C.
 • Mercedaris | Orde de la Benaurada Verge Maria de la Merc, O. de M.
 • Mnims I Orde dels Mnims, O.M.
 • Mnims | Orde dels Mnims, O.M.
 • Missioneres de la Mare de Du del Pilar
 • Missioneres Claretianes | Missioneres Claretianes de Maria Immaculada
 • Missioneres Cordimarianes | Missioneres Filles del Cor de Maria, M.C.
 • Missioneres Croades de l'Esglsia, M.C.E.
 • Missioneres de Crist Jess, M.C.J.
 • Missioneres de Jess, Maria i Josep, M.J.M.J.
 • Missioneres de la Instituci Claretiana, M.I.C.
 • Missioneres de la Madre Teresa de Calcuta | Missioneres de la Caritat, M.C.
 • Missioneres de Natzaret | Missioneres Filles de la Sagrada Famlia de Natzaret, M.S.F.N.-M.N.
 • Missioneres del Cor de Maria
 • Missioneres del Santssim | Missioneres del Santssim Sagrament i de Maria Immaculada
 • Missioneres dels Sagrats Cors | Missioneres dels Sagrats Cors de Jess i Maria, MM.SS.CC.
 • Missioners del Sagrat Cor | Missioners del Sagrat Cor de Jess, M.S.C.
 • Missioners del Sagrats Cors | Missioners dels Sagrats Cors de Jess i Maria, MM.SS.CC.
 • Missioners Espiritans | Congregaci del Sant Esperit, C.S.Sp.
 • Monges Alemanyes | Congregaci de Jess, C.J.
 • Natzarenes | Missioneres Eucarstiques de Natzaret, M.E.N.
 • Oblates | Oblates del Santssim Redemptor , O.S.R.
 • Obra de la Visitaci de Nostra Senyora
 • Pares Maristes | Societat de Maria Pares Maristes, S.M.
 • Passionistes I Congregaci de la Passi de Jesucrist, C.P.
 • Passionistes | Congregaci de la Passi de Jesucrist, C.P.
 • Paulines | Pia Societat de les Filles de Sant Pau, F.S.P.
 • Pals | Congregaci de la Missi, C.M.
 • PICPUS | Congregaci dels Sagrats Cors , SS.CC.
 • Pies Deixebles del Div Mestre, P.D.D.M.
 • Redemptoristes | Congregaci del Santssim Redemptor, C.SS.R.
 • Religioses de l'Assumpci
 • Religioses de l'Infant Jess I Dames Negres
 • Religioses de la Immaculada Concepci de Castres
 • Religioses de la Mare de Du de la Merced , R.M.M.
 • Religioses de Sant Josep de Girona, R.S.J.
 • Religioses del Bon Pastor | Religioses de la Caritat del Bon Pastor, R.B.P.
 • Religioses del Sagrat Cor | Societat del Sagrat Cor de Jess
 • Religioses Jess-Maria, R.J.M.
 • Religioses Puresa de Maria Santssima, R.P.
 • Reparadores | Congregaci de Maria Reparadora, M+R
 • Rogacionistes | Rogacionistes del Cor de Jess, R.C.J.
 • Salesianes | Filles de Maria Auxiliadora, F.M.A.
 • Salesians | Societat de Sant Francesc de Sales, S.D.B.
 • Sant Josep de la Muntanya | Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, M.D.
 • Sant Pere ad Vncula | Congregaci de Sant Pere ad Vncula , S.P. ad V.
 • Servei Domstic | Religioses de Maria Immaculada, R.M.I.
 • Serventes de Jess de la Caritat
 • Serventes de la Passi, S.+P.
 • Serventes de Maria Ministres dels Malalts, S. de M.
 • Serventes de Sant Josep, S.S.J.
 • Serventes del Sagrat Cor de Jess, S.C.J.
 • Somascs | Clergues Regulars de Somasca , C.R.S.
 • Teatines de la Immaculada Concepci, R.T.
 • Teatins | Clergues Regulars Teatins, C.R.
 • Teresianes | Companyia de Santa Teresa de Jess, S.T.J.
 • Trinitries | Religioses Terciries Trinitries, RR.TT.
 • Trinitaris | Orde de la Santissima Trinitat i dels Captius, O.SS.T.
 • Vedrunes | Carmelites de la Caritat, C.C.V.
 • Verbum Dei | Fraternitat Missionera Verbum Dei, F.V.D.
 • Xaverianes | Instituci Xaveriana

* Vida contemplativa i monástica