Constituciˇ Apost˛lica Vultum Dei Quaerere

Documents básics de l'Església


Constituciˇ Apost˛lica Vultum Dei Quaerere


29/06/2016: Papa Francesc

Baixar arxiu Catalá Baixar arxiu Castellá

Text integral de la Constitució Apostòlica Vultum Dei quaerere “La recerca del rostre de Déu”, sobre la vida contemplativa femenina signada pel Papa Francisco el 29 de juny de 2016, solemnitat dels sants apòstols Pedro i Pablo. El document es compon d'un pròleg i 5 apartats : Estima, lloança, i acció de gràcies per la vida consagrada i la vida contemplativa monàstica; Acompanyament i guia de l'Església; Elements essencials de la vida contemplativa; Temes objecto de discerniment i de revisió positiva; El testimoniatge de les monges, més una conclusió dispositiva.

2454 Visites