URC

El Pacte Educatiu Global: oportunitat per a educar en fraternitat i sostenibilitat
Webinar de la Unió Internacional de Superiores Generals (UISG) i la Unió dels Superiors Generals (USG)

17 novembre 2020 de 15.00 a 17.00 hs (Hora de Roma)
Enllaç per a participar:https://bit.ly/32hCoxU